Akcie - aktuálne

PRETLAKY (HYDRAULICKÉ) POD SPEVNENÝMI PLOCHAMI + ZEMNÉ A BÚRACIE PRÁCE

  • pretlaky pod cestami
  • pretlaky pod chodníkmi
  • pretlaky pod vjazdmi

Stavebná pripravenosť:

Pre pretlak je potrebná štartovacia jama o rozmeroch cca 1,8 x 1m min. hlboká 1,2m a cieľová jama dlhá min. 1,2 m a široká 1 m.

Presné podmienky budú dohodnuté individuálne pri obhliadke miesta.


Nevhodné podložie:

Pre hydraulické pretláčanie je nevhodné skalné podložie, pieskovec, makadam, a štrk.

 

ZEMNÉ A BÚRACIE PRÁCE

Zemné práce v nespevnenej ploche vykonávame ručne, v spevnenej ploche rezačkami asfaltu, betónu a hydraulickými búracími kladivami. Plochy po výkopoch uvádzame do pôvodného stavu.