O nás

Spoločnosť PROGRES-TS, s.r.o. sa už viac ako 20 rokov zaoberá výstavbou a rekonštrukciou káblových sietí, fotovoltaickými elektrárňami a veternými turbínami ako aj údržbou a opravami sietí KDS. Realizuje aj všetky zemné práce, búracie práce a pretlaky pod spevnenými plochami.